Bel-me-niet Register

Sinds 2009 bestaat het wettelijk Bel-me-niet Register, waarin consumenten (en daaraan gelijkgestelde zzp’ers en vof’s) kenbaar kunnen maken dat zij niet ‘koud’ gebeld wensen te worden. Maakt u gebruik van telemarketing, dan moet u rekening houden met het volgende:

 • Er geldt een opt-out regime: telemarketing is toegestaan, tenzij de consument zich heeft aangemeld bij het Bel-me-niet Register.
 • U bent verantwoordelijk voor het schonen van uw belbestand door het raadplegen van het wettelijk register, maar:
  U mag uw eigen klanten en abonnees zonder ontdubbelen met het Bel-me-niet Register benaderen voor het aanbieden van gelijksoortige diensten of producten, mits de contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst. De wetgever heeft geen termijn genoemd waarbinnen deze contactgegevens mogen worden gebruikt voor het aanbieden van gelijksoortige diensten of producten. De ACM zal deze bepaling redelijk uitleggen en van geval tot geval beoordelen wanneer de contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst en wanneer sprake is van gelijksoortige diensten of producten.
 • Zowel de adverteerder zelf als een eventueel ingeschakeld callcenter is verantwoordelijk voor het raadplegen van het register.
 • U moet de consument tijdens het gesprek actief attenderen op het Bel-me-niet Register en dat hij zich daar kan inschrijven. Als de consument het wil, dan moet u ervoor zorgen dat hij wordt opgenomen in het Bel-me-niet Register. Daarbij moet u hem expliciet vragen of de blokkade ook geldt voor goede doelen.
 • De consument kan zich eenvoudig via internet of telefonisch inschrijven bij het centrale register. Bij de inschrijving kan hij kiezen zich geheel of alleen voor een bepaalde categorie van de telemarketing te laten blokkeren.
 • De inschrijving in het wettelijk Bel-me-niet Register geldt voor onbepaalde tijd.
 • De consument moet van u de mogelijkheid krijgen om zich alleen uit te schrijven bij uw bedrijf of organisatie. De contactgegevens van de consument moeten dan uit het belbestand van uw bedrijf worden verwijderd.
 • Wordt de consument toch gebeld, ondanks zijn inschrijving in het register, dan kan hij een klacht indienen bij de ACM, via de website ConsuWijzer. De ACM kan een waarschuwing geven, een dwangsom of uiteindelijk een boete tot maximaal 450.000 euro opleggen.
 • Het Bel-me-niet Register geldt niet voor telefonische marktonderzoeken en telefonische enquêtes.
sluiten