Btw op combinatieproducten – print én digitaal

Voor een combinatieproduct is niet altijd direct duidelijk welk btw-tarief van toepassing is. Bijvoorbeeld: online diensten (standaard tarief) bij een boek, krant of tijdschrift (verlaagd tarief). Bepalend is of het toegevoegde product als een bijkomend product kan worden beschouwd of als zelfstandig product.

Soms worden goederen/diensten geleverd waarbij ‘gratis’ een ander(e) goed/dienst zonder substantiële waarde is gevoegd. Dan is het belangrijkste goed bepalend voor de omzetbelasting. Een prestatie wordt gezien als bijkomend als deze voor de klanten geen doel op zich is. Het dient slechts als middel om de hoofdprestatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Soms maakt een meegeleverd goed een substantieel deel uit van de (totale) prijs. Dan is er geen sprake meer van een bijkomend goed maar van een zelfstandig artikel. De vergoeding dient dan te worden gesplitst. De verschillende tarieven die voor de afzonderlijke goederen gelden, dienen te worden toegepast.

Als de levering van het gecombineerde product tegen één prijs wordt aangeboden moet de vergoeding worden gesplitst op basis van de gangbare prijzen die voor elk van de producten afzonderlijk worden gevraagd.

Als de levering van het gecombineerde product niet ook afzonderlijk worden aangeboden, kan de vergoeding worden gesplitst op basis van de gemaakte kosten en de aan elk product toe te rekenen winstopslag. Bij het toerekenen van de winstopslag wordt dan tevens de verhouding van de gemaakte kosten als maatstaf gehanteerd.

Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over combinatieproducten.

sluiten