Cao-overleg

wu logoDe Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) is een werkgeversvereniging met de bevoegdheid tot onderhandeling over en het afsluiten van cao’s in de uitgeefsector. De vereniging opereert sinds 1 januari 2013 zelfstandig naast het NUV en is in het leven geroepen om het cao-overleg aan werkgeverszijde te stroomlijnen. Het Vaksecretariaat Sociale Zaken van het NUV verleent de WU alle ondersteuning.

Het cao-overleg tussen de WU en de vakbonden in de uitgeefbranche heeft geleid tot één cao voor de hele uitgeverijsector: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Deze vervangt de zes voormalige cao’s per 1 juli 2015 en biedt op hoofdlijnen een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en regelingen voor alle beroepsgroepen in de uitgeverijsector. Specifieke zaken kunnen aansluitend per beroepsgroep of per bedrijf geregeld worden.

NUV-lidbedrijven kunnen voor individueel advies over kwesties die met de cao te maken hebben terecht bij de WU. Werknemers kunnen daarvoor terecht bij de vakbonden: FNV KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

sluiten