Randvoorwaarden tell-a-friend

Veel websites bieden hun bezoekers de mogelijkheid hun vrienden en kennissen per e-mail te attenderen op een nieuwsartikel, speciale reclameactie, prijsvraag of spelletje: ‘tell-a-friend’. Dit is een populaire marketingmethode, maar is niet zonder meer toegestaan.

Het verbod op spam geldt ook voor e-mails die op initiatief van een vriend of kennis van de ontvanger worden verzonden, want de ontvanger van de – doorgaans commercieel getinte – mail heeft niet voorafgaand uitdrukkelijk toestemming verleend voor die specifieke mails. E-mails via een ‘tell-a-friend constructie’ werden daarom in het verleden als verboden spam beschouwd.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en telecomwaakhond ACM zien in dat het gaat om een grensgebied tussen persoonlijke en commerciële communicatie en dat ontvangers dit soort mails vaak juist waarderen. Het CPB en de ACM hebben het gezamenlijke standpunt gepubliceerd over de 'tell-a-friend' systemen dat deze rechtmatig kunnen zijn, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De communicatie via tell-a-friend vindt plaats op eigen initiatief van de bezoeker van de site, zonder dat hiertegenover een beloning, zoals een extra winkans bij een spel, staat (voor gebruiker of ontvanger).
  • Het moet de ontvanger duidelijk zijn wie de initiatiefnemer is die hem de mail heeft laten sturen, zodat hij deze vriend of kennis kan vragen geen mails meer te (laten) versturen. Het moet ook duidelijk zijn dat de mail via de website is verstuurd.
  • De verzender moet voor verzending het volledige bericht kunnen bekijken, zodat hij verantwoordelijkheid kan nemen voor de persoonlijke inhoud ervan.
  • De website die tell-a-friend aanbiedt mag de namen en mailadressen niet bewaren en/of gebruiken voor andere doeleinden; het gebruik moet beperkt blijven tot het versturen van de eenmalige mail.
  • De website moet het systeem beveiligen tegen misbruik, zoals geautomatiseerd verzenden van direct e-mails.
sluiten