Europese richtlijnen voor cookietoestemming

De Artikel 29-werkgroep heeft in 2013 (nog steeds actueel) een ‘werkdocument’ gepubliceerd, waarin zij het sleutelbegrip ‘toestemming’ uit de Cookiewet nader toelicht. Het werkdocument kan ingrijpende consequenties hebben voor websites die cookies (laten) plaatsen die niet strikt noodzakelijk zijn in de zin van de wet. Dit geldt vooral voor websites die toestemming voor het plaatsen van cookies als voorwaarde stellen voor toegang tot de website: de zogenaamde cookiewall.

Log in om deze informatie te bekijken

Dit artikel is afgeschermd en alleen zichtbaar voor specifieke leden. U kunt inloggen om te kijken of deze content voor u beschikbaar is.

Klik hier om in te loggen
sluiten