Gedragscode Abonnementen

De gedragscode Abonnementen van het NUV bevat transparantievereisten en vereisten omtrent de wijze van opzegging. Deze gedragscode is een bindend besluit. Dat betekent dat alle leden van NDP Nieuwsmedia en de Groep Publiekstijdschriften (GPT) gehouden zijn om de gedragscode na te leven. Invoering van de wetgeving op het gebied van opzeggen en stilzwijgend verlengen van abonnementen heeft deze code niet buiten toepassing gesteld.

De belangrijkste voorwaarden uit de code:

  1. De abonnee kan altijd informatie krijgen over:
    • de abonnementsprijs (inclusief btw);
    • de looptijd of het aantal nummers;
    • de opzegtermijn;
    • de wijze van opzegging.
  2. De abonnee kan schriftelijk, per e-mail en telefonisch opzeggen.
sluiten