Vergaande spraakverwarring over opt-in en opt-out

De discussie over de implementatie van de cookiewetgeving heeft ook tot discussie geleid over de uitvoering van de oude, bestaande regels.

Journalist Peter Oltshoorn publiceerde een helder overzichtsartikel over dit onderwerp: Vergaande spraakverwarring over opt-in en opt-out.

sluiten