Verzekeringen

Het NUV heeft verschillende mantelpolissen afgesloten als faciliteit voor de leden. NUV-leden kunnen zich op vrijwillige basis bij een of meer van de verzekeringen aansluiten.

Dat deelname vrijwillig is, staat los van de vraag of er wel of niet een verzekeringsplicht geldt (vastgelegd in de cao). De cao legt bijvoorbeeld een verplichting op van een pensioenvoorziening, maar laat de onderneming verder vrij in de keuze van de verzekeraar. De NUV-mantelpolissen kunnen dan uitkomst bieden. Maar ook voor niet-verplichte verzekeringen kan een mantelpolis gunstig zijn.

Een overzicht van de mantelpolissen

sluiten