Voorbeeld colofontekst over opzegging abonnement

In de wet met betrekking tot stilzwijgende verlenging en opzegging van abonnementen is een belangrijk element dat een abonnement opgezegd moet kunnen worden op de manier waarop het is aangegaan én dat een opzegging op elk moment gedaan moet kunnen worden. Onderstaand voorbeeld van een colofontekst maakt dit duidelijk aan de abonnee.

Voorbeeld colofontekst over opzegging abonnement:
Een abonnement kan te allen tijde worden opgezegd op de wijze waarop het tot stand is gekomen. Opzeggingen die schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden gedaan zijn altijd geldig, ongeacht de manier waarop het abonnement tot stand is gekomen. Als moment van opzeggen wordt beschouwd het moment waarop de opzegging de uitgeverij heeft bereikt. Tijdige opzegging van een abonnement voor bepaalde tijd voorkomt stilzwijgende voortzetting van het abonnement en leidt niet tot tussentijdse beëindiging.

sluiten