Wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen

Publicatiedatum: 8 juli 2015

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes (Financiën) is op 2 juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Alleen de SP-fractie stemde tegen. Zij deed dit om andere redenen dan het feitelijk buiten toepassing verklaren van de fictieve dienstbetrekking op basis van de gelijkgesteldenregeling. Het NUV treedt in overleg met de Belastingdienst over een modelovereenkomst voor freelance auteurs en redactiemedewerkers, die leden vrijwillig kunnen gebruiken. Ook voor andersoortige werkzaamheden zal het NUV de mogelijkheden onderzoeken voor een loonheffingvrije modelovereenkomst. Uitgeverijen die hun eigen overeenkomst willen laten beoordelen kunnen terecht bij hun eigen klantcoördinator bij de Belastingdienst of gebruikmaken van een speciaal daarvoor geopend e-mailadres van de Belastingdienst.

Log in om deze informatie te bekijken

Dit artikel is afgeschermd en alleen zichtbaar voor specifieke leden. U kunt inloggen om te kijken of deze content voor u beschikbaar is.

Klik hier om in te loggen
sluiten