RSS

Auteurscontractenrecht

Auteurscontractenrecht houdt in de (in Nederland niet bestaande) wettelijke vastlegging van de rechtspostie van auteurs ten opzichte van de opdrachtgever/uitgever.

Dossierhouder

Michiel Kramer
Secretaris Economische en Juridische Zaken

m.kramer@nuv.nl
0031 (0)20-43 09 150

Aandachtsgebieden: auteursrecht, digitalisering, bibliotheken, leesgehandicapten, FEP, PRO