Document

Instructies UWV uitbesteden werk aan ex-werknemers na ontslag

Het is niet zonder meer toegestaan ex-werknemers na ontslag in te zetten als opdrachtnemers, ‘als zelfstandigen/zzp’ers’. In dit document licht het UWV toe onder welke voorwaarden dit is toegestaan.

Download (pdf)
sluiten