Document

Kamerbrief kabinetsvisie op e-privacy

Kern van de visie is goede bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die in balans moet zijn met het economisch belang van de ontwikkeling van online diensten en het belang van het bieden van ruimte voor innovatie.

Download (pdf)
sluiten