Over de GAU

De Groep Algemene Uitgevers (GAU) behartigt de belangen van de Nederlandse boekenuitgevers van literatuur, kinderboeken en non-fictie.

Missie en visie
Bestuur en bureau
Algemene ledenvergadering

Voordelen lidmaatschap

De Groep Algemene Uitgevers is onderdeel van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). De Groep is nauw betrokken bij de hoofdbeleidsterreinen juridische, economische en sociale zaken. Het lidmaatschap van de GAU biedt een uitgever veel voordelen. De Groep vertegenwoordigt de leden in diverse overlegsituaties. De centrale doelstelling van Nederlandse boekenuitgevers is: meer boeken verkopen aan meer mensen, via meer kanalen. Het beleid en de activiteiten van de GAU staan in dit teken.

Lees meer

Activiteiten

De GAU organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten voor haar leden:

Uniek project 'Renew the Book'

De Groep Algemene Uitgevers (GAU) is een unieke campagne begonnen om het boek opnieuw uit te vinden. Zij heeft een competitie opgezet om innovatie in het boekenvak te stimuleren.

De competitie wordt georganiseerd in samenwerking met het Amsterdamse bedrijf Rockstart, dat gespecialiseerd is in het begeleiden van startups. Zij daagt ondernemers in Nederland én heel Europa uit om mee te doen en voorstellen in te dienen. Dat kan tot 15 oktober 2015. Een jury, bestaande uit mensen van de uitgeverijen en van Rockstart, beoordeelt de inzendingen.

De vijf winnende ondernemers gaan vanaf begin november onder begeleiding van Rockstart hun plannen verder uitwerken in Amsterdam. Begin december worden de plannen aan de leden gepresenteerd. We houden u tijdens het hele project uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen en geven u mogelijkheden om zelf te participeren.

Lees meer op de campagnesite van Renew the Book

5-11-2015
Persbericht Renew the Book – Groep Algemene Uitgevers kiest 5 startups voor competitie

15-09-2015
Persbericht Renew the Book – Vind het boek opnieuw uit!

Contact

Telefoon 020 – 430 91 64
Telefax 020 – 430 91 99
E-mail gau@nuv.nl

Bezoekadres: Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam
Postadres: Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

Onderwerpen
    sluiten