Over MVW

mvwMedia voor Vak en Wetenschap (MVW) behartigt belangen van professionele, wetenschappelijke en vakinformatieve uitgevers en van uitgevers voor het hoger onderwijs (hbo en academisch).

MVW informeert zijn leden over sectorspecifieke aangelegenheden (Open Access, collectieve distributie, vaste boekenprijs, digitalisering, marktontwikkelingen, lezers- en advertentiemarkten). Daarnaast biedt MVW zijn leden informatie over uiteenlopende, vaak praktische onderwerpen. Voor de beleidsterreinen Economische & Juridische Zaken (o.a. auteursrecht) en Sociale Zaken (o.a. de CAO voor het Uitgeverijbedrijf) is het MVW nauw betrokken bij het NUV.

Voordelen lidmaatschap

De leden van MVW zijn professionele uitgevers in de breedste zin van het woord. De lidbedrijven, van heel klein tot heel groot, richten zich op de behoefte van hun klanten aan informatie voor de uitoefening van beroep en bedrijf, voor het hoger beroeps- en universitair onderwijs en voor de wetenschap.

Een overzicht van de voordelen voor leden
Gratis deelname aan bijeenkomsten NUV Academy
Lid worden?

Advertentiemarkt

De NSTD-kaart wordt samengesteld op basis van door NOM/HOI gecertificeerde oplagecijfers. De kaart biedt een transparante en betrouwbare onderbouwing van uw advertentietarifering ten behoeve van uw adverteerders. Het HOI-keurmerk voor gecertificeerde oplage kunt u opvragen bij Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM).
Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om een tariefkaart volgens de Nederlandse Standaard Tarief Documentatie voor Vaktijdschriften te maken.

NOM-wijzigingen vaktijdschriften per 1 januari 2017

NSTD-kaart

Bindende Besluiten

Op dit moment gelden voor de advertentiemarkt de volgende Bindende Besluiten:

Logo’s voor de NSTD-kaart

Leveringsvoorwaarden

MVW participeert in de stichting ROTA. De ROTA regelt de collectieve leveringsvoorwaarden van de uitgeefbranche. Zij geven duidelijkheid bij afspraken tussen uitgevers, reclame-/mediabureaus en adverteerders.

Lees verder

Onderzoek

MVW brengt graag voor de branche interessante onderzoeksrapporten onder de aandacht van de leden:

NUV Academy GRATIS voor MVW-leden

Een van de speerpunten in het MVW-beleid betreft projecten die de leden ondersteunen in de digitale transformatie. Dit krijgt mede gestalte via kennisoverdracht. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met NUV Academy. MVW biedt zijn leden aan om GRATIS deel te nemen aan de themabijeenkomsten van NUV Academy in 2017.

NUV Academy

NUV Academy verzorgt workshops en themabijeenkomsten op het terrein van digitaal uitgeven die NUV-leden ondersteunen in de uitoefening van hun dagelijkse digitale uitgeefactiviteiten. De bijeenkomsten zijn gericht op het operationele management in het primaire digitale uitgeefproces door te inspireren, door actualisering van kennis en de uitwisseling van best practices en praktijkervaringen tussen leden. De pay off van de Academy is dan ook Professionalisering & netwerken en de rode draad daarbij is ‘leren van elkaar’.

Gratis deelname themabijeenkomsten

MVW biedt zijn leden aan om GRATIS deel te nemen aan de themabijeenkomsten van NUV Academy in 2017. Deze mogelijkheid zal steeds worden vermeld in de uitnodigingen van NUV Academy. Het normale tarief van deze bijeenkomsten bedraagt gemiddeld 175 euro per deelnemer werkzaam bij een NUV-lidbedrijf en 350 euro voor iedere andere deelnemer! De kosten van deelname komen voor medewerkers van MVW-lidbedrijven voor rekening van MVW.

Voorwaarden

Het aanbod geldt uitsluitend voor deelnemers die werkzaam zijn bij MVW-lidbedrijven en uitsluitend voor themabijeenkomsten. Bij aanmelding is de deelname bindend. Het is daarna helaas niet meer mogelijk om je af te melden. Een vervanger sturen kan wel. Houd er rekening mee dat de kosten van deelname worden doorberekend aan MVW.

Lees verder

LOF Prijs voor Vakinformatie

De LOF Prijs voor Vakinformatie is dé kwaliteitsprijs voor crossmediale oeuvres in de vakinformatieve en professionele uitgeefmediasector. De prijs kan worden toegekend aan crossmediale producten, merken, portfolio’s, diensten, activiteiten en prestaties die bijdragen aan het succes van professionals in beroep, bedrijf en wetenschap en van eventuele commerciële partners. De LOF Prijs voor Vakinformatie wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro. De winnaar van dit jaar is bekendgemaakt tijdens de feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst van MVW op donderdag 26 januari 2017 in de Hermitage in Amsterdam. Boerderij is door het onafhankelijke LOF College voor Vakinformatie tot winnaar 2017 uitgeroepen.

Contact

Nineke van Dalen

Nineke van Dalen

Algemeen Secretaris: Nineke van Dalen, 020 – 430 91 54
Coördinator: Linda Wit, 020 – 430 91 65

Bezoekadres: Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam
Postadres: Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

sluiten