Het NUV

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is de brancheorganisatie voor uitgevers in Nederland en behartigt de collectieve belangen van uitgevers van literatuur, entertainment & lifestyle, nieuws, leermiddelen, vak en wetenschap. De bij het NUV aangesloten uitgevers vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 90 procent van de Nederlandse uitgeefbranche.

Groepsverenigingen

NUV-leden zijn ook lid van één of meer van de volgende zelfstandige groepsverenigingen die hun activiteiten richten op een specifiek segment:

Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)

NUV-leden kunnen ook lid worden van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU). In deze werkgeversvereniging heeft het NUV alle cao-gerelateerde activiteiten van de branche ondergebracht.

Lees verder

Missie

Het NUV opereert vanuit de volgende missie:

‘Het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers in Nederland.’

Activiteiten

Het NUV signaleert ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaaleconomisch, politiek en juridisch gebied. De activiteiten worden daar zo veel mogelijk op afgestemd, met als doel het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers.

Speerpunten

Ieder jaar stelt het NUV voor zijn leden een beleidsnotitie op die inzicht geeft in de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.

Nog geen lid? Lees dan de uitgebreide informatie over de activiteiten en de voordelen van lidmaatschap.

Internationaal

Veel nationale wetgeving vloeit voort uit Europese richtlijnen, verordeningen en verdragen, of wordt juist ingeperkt door Europees beleid. Het NUV richt zich daarom ook in internationaal verband op een gunstige beïnvloeding van wet- en regelgeving en de bevordering van een vrije pers.

Daartoe werkt de brancheorganisatie nauw samen met Europese en mondiale zusterorganisaties. Namens het NUV hebben secretarissen van het vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken zitting in diverse besturen en commissies van betrokken organisaties en overlegorganen. Het vaksecretariaat verzorgt de nationale inbreng en coördineert de Europese dossiers in opdracht van de vijf bij het NUV aangesloten groepsverenigingen.

Enkele beleidsterreinen waarop het NUV intensieve internationale lobby voert:

 • Auteursrecht en goede voorwaarden voor kopiëren, verhuren, uitlenen en elektronisch (her)gebruik van gepubliceerde inhoud
 • Betalingsverkeer
 • Btw
 • Persvrijheid
 • Privacywetgeving
Lees verder

Jaarverslag

nuv-jaarverslag-2016-cover

Ieder jaar publiceert het NUV een jaarverslag om zijn leden en andere stakeholders te informeren over de speerpunten en activiteiten van het NUV en de aangesloten brancheverenigingen. Daarnaast staat daarin waar de brancheorganisatie zich in de verdere toekomst op zal richten. Achter in het jaarverslag staan kengetallen met betrekking tot een aantal belangrijke ontwikkelingen in de sector, belicht vanuit diverse perspectieven, en de bruto-mediabestedingen naar mediumtype. Aan het jaarverslag 2016 zijn via factsheets allerhande actuele feiten en cijfers over de diverse branches toegevoegd.

Jaarverslag 2016
Alle jaarverslagen

Nieuwsbrief

De digitale NUV-nieuwsbrief voorziet leden van actueel nieuws en bevat belangrijke informatie over de uitgeversbranche. De nieuwsbrief verschijnt één tot twee keer per maand en is bestemd voor medewerkers van lidbedrijven.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bestuur en bureau

Het Algemeen Bestuur van het NUV bestaat uit vertegenwoordigers van NUV-lidbedrijven en een voorzitter. Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel bureau.

Bestuur

 • D.J. (Derk) Haank, voorzitter – Springer Nature
 • L.W.L. (Wiet) de Bruijn – Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep BV
 • F.C.R. (Frits) Campagne – de Persgroep Nederland
 • mw. L. (Laura) Hassink – RELX Nederland BV
 • F.P. (Frans) Klaassen – Wolters Kluwer Nederland BV
 • P. (Peter) de Mönnink – Sanoma Media Netherlands BV
  (plv G. (Gieta) Veersma – Sanoma Media Netherlands BV)
 • L.A.J. (Luc) van Os – Hearst Magazines Netherlands
 • drs. H.T.A.J.M. (Harold) Rimmelzwaan (Malmberg BV)
 • G.J. (Geert-Jan) van der Snoek – Telegraaf Media Groep NV
  (plv D.J. (Dries Jan) Snoodijk – Telegraaf Media Groep NV)

Bureau

Foto Peter Stadhouders

Peter Stadhouders

Directie:

 • drs. P.A. (Peter) Stadhouders – directeur
 • R. (Ria) Harder – directiesecretaresse


Vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken
:

 • mr. M.K.J. (Martijn) David

Vaksecretariaat Sociale Zaken:

 • mr. F.W. (Frank) Obertop – secretaris

NUV Academy:

 • A.C. (Nineke) van Dalen – directeur

Financiën:

 • J.B. (Hans) Remie – controller
 • B. (Bianca) Wiegman – hoofd

Groepsverenigingen:

 • mr. M.K.J. (Martijn) David – algemeen secretaris Groep Algemene Uitgevers
 • S. (Stephan) de Valk – directeur GEU
 • J.M.E. (Harriët) Schrier – directeur Magazine Media Associatie
 • N. (Nineke) van Dalen – algemeen secretaris Media voor Vak en Wetenschap
 • T. (Tom) Nauta – directeur NDP Nieuwsmedia
Lees verder
sluiten