Nieuw voorstel Europese Commissie voor Auteursrechtrichtlijn

Vorig artikel Volgend artikel
26-09-2016

Op 14 september 2016 hebben eurocommissarissen Ansip en Oettinger een nieuwe richtlijn gepresenteerd inzake auteursrecht als onderdeel van de Digital Single Market strategie van de Europese Commissie.

Het voorstel kent voor uitgevers twee belangrijke elementen: een uitgeversrecht voor nieuwsuitgevers en de ‘reparatie’ van de HP Reprobel-uitspraak van het EU Hof (zie met name overweging 36 en artikel 12 in deze richtlijn).
Nieuwsuitgevers krijgen een nieuw naburig recht, het zogenaamd uitgeversrecht. Het uitgeversrecht beoogt, in aanvulling op het auteursrecht, de positie van uitgevers ten opzichte van derden te versterken zodat uitgevers met marktpartijen partnerships kunnen aangaan gericht op het hergebruik van content.
Ook krijgen lidstaten de mogelijkheid om uitgevers mee te laten delen in de inkomsten uit auteursrechtelijke collectieve heffingen zoals Reprorecht en Thuiskopie. Deze al jarenlang in de praktijk gangbare regeling leek door de uitspraak van het Europese Hof in de zaak HP Reprobel plotseling onzeker geworden.

sluiten