Adverteerders een specifieke doelgroep aanbieden: in strijd met privacywetgeving?

Vorig artikel Volgend artikel
13-01-2014

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de Nederlandse privacytoezichthouder, heeft er onlangs een uitgeverij op gewezen dat zij handelt in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens, omdat zij zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen zogeheten bijzondere persoonsgegevens verstrekt aan derden (adverteerders). De bezwaarprocedure tegen de argumentatie van het CBP loopt op dit moment nog.

Log in om deze informatie te bekijken

Dit artikel is afgeschermd en alleen zichtbaar voor specifieke leden. U kunt inloggen om te kijken of deze content voor u beschikbaar is.

Klik hier om in te loggen
sluiten