OPTA publiceert prioriteiten 2012: cookies en telemarketing

Dit artikel behoort tot de dossiers:

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft op 19 maart 2012 haar prioriteiten voor 2012 gepubliceerd. Twee onderwerpen die in het oog springen zijn telemarketing en de zogenaamde cookiebepaling in de Telecomwet. Vooral de keuze voor de cookiebepaling is opmerkelijk.

In reactie op vragen uit de Eerste Kamer heeft minister Verhagen de OPTA namelijk opgeroepen juist terughoudend te zijn in de handhaving, omdat er binnen Europa nog zoveel discussie is over deze bepaling. Die discussie spitst zich toe op het begrip 'toestemming'. Op dit moment is niet eens helder hoe de wet uiteindelijk wordt (op 3 april 2012 vindt de behandeling in de Eerste Kamer plaats).  

 

Gezien de deadline voor implementatie ligt het voor de hand dat de formele datum van inwerkingtreding niet lang op zich laat wachten. Een OPTA die klaarstaat om meteen strikt en ambtshalve de wet te handhaven en fikse boetes op te leggen maakt de implementatieperiode voor bedrijven erg kort. Systemen moeten in die beperkte tijd worden aangepast, evenals contractvoorwaarden tussen uitgevers en adverteerders en advertentienetwerken waarin aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd.

 

Er is bij bedrijven dan ook dringend behoefte aan duidelijkheid bij wie OPTA de nieuwe Telecomwet mag/zal gaan handhaven en op basis van welke criteria dat gebeurt. Hopelijk draagt de plenaire behandeling van het voorstel in de Eerste Kamer op 3 april 2012 daartoe bij.