Geen ontslagbescherming meer voor freelancers

Vorig artikel Volgend artikel
19-06-2014

De Wet werk en zekerheid is onlangs aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft onder meer ingrijpende wijzigingen van het ontslagrecht tot gevolg. Een van die gevolgen is dat de ontslagbescherming van freelancers en andere niet-werknemers komt te vervallen. Dit onderdeel van de Wet werk en zekerheid treedt per 1 juli 2015 in werking. Het is een opmerkelijke stap nu het kabinet juist zwaar inzet op de aanpak van schijnzelfstandigheid. Deze maatregel zou schijnzelfstandigheid juist kunnen stimuleren.

Log in om deze informatie te bekijken

Dit artikel is afgeschermd en alleen zichtbaar voor specifieke leden. U kunt inloggen om te kijken of deze content voor u beschikbaar is.

Klik hier om in te loggen
sluiten