Hof van Justitie EU wijst websiteblokkade door Internet Service Provider toe

Vorig artikel Volgend artikel
28-03-2014

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat blokkering van een website die auteursrechten schendt mogelijk is. De zaak tegen het Oostenrijkse UPC Wien betreft de blokkering van een website die zonder toestemming (streaming) films aanbood.

Het Hof oordeelt dat een Internet Service Provider kan worden verboden haar klanten toegang te verschaffen tot een onrechtmatige website. De grondrechten, zoals de vrijheid van informatie en de vrijheid van ondernemerschap, staan een dergelijk verbod niet in de weg, maar moeten worden afgewogen tegen intellectuele eigendomsrechten.

sluiten