Modelovereenkomsten freelance auteurs en redactiemedewerkers

Vorig artikel Volgend artikel
21-07-2016

De Belastingdienst heeft alle voorgelegde modelovereenkomsten voor auteurs en redactiemedewerkers goedgekeurd en voorzien van geel gearceerde bepalingen. Die bepalingen zijn fiscaal relevant. De opdrachtgever die een model gebruikt moet die geel gearceerde bepalingen ongewijzigd overnemen om te voorkomen dat de vrijwarende werking vervalt. Het is in principe ook voldoende om in een opdrachtbevestiging te verwijzen naar het goedkeuringsnummer dat de Belastingdienst aan het contract heeft gegeven. Dat nummer is te vinden onder nr. 4 van de analyse van de Belastingdienst. Maar let op: het buiten toepassing laten van de gelijkgesteldenregeling en thuiswerkersregeling moet schriftelijk en de freelancer moet daarmee expliciet akkoord gaan voordat hij wordt uitbetaald. Binnenkort zal de Belastingdienst de goedgekeurde modelovereenkomsten voor de uitgeefsector ook op haar eigen website publiceren. 

Log in om deze informatie te bekijken

Dit artikel is afgeschermd en alleen zichtbaar voor specifieke leden. U kunt inloggen om te kijken of deze content voor u beschikbaar is.

Klik hier om in te loggen
sluiten