Sectorplan cofinanciering

Vorig artikel Volgend artikel
21-11-2013

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ‘Regeling cofinanciering sectorplannen’ in het leven geroepen om in crisistijd de werkgelegenheid te stimuleren.

Op basis van het matchingprincipe (maximaal 50 procent financiering door SZW) stelt hij gedurende de periode oktober 2013 tot en met 2015 590 miljoen euro beschikbaar om activiteiten, zoals van-werk-naar-werkbegeleiding en scholing, te cofinancieren mits daartoe sectorbreed initiatief wordt genomen.

Vanwege de structurele problemen in de uitgeverijsector en de grootschalige bezuinigingsoperaties bij een aantal ledenbedrijven van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), lijkt de kans op cofinanciering door het ministerie van SZW reëel. Om voor cofinanciering in aanmerking te komen moet een sectorplan worden ingediend.

Dit sectorplan beschrijft onder andere de (werkgelegenheids)knelpunten in de sector en de maatregelen die op het terrein van verbetering/bevordering van de werkgelegenheid worden genomen. Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten de plannen gezamenlijk indienen. Het NUV heeft binnen de uitgeverijsector een inventarisatie gehouden naar de subsidiabele maatregelen binnen de sector. Binnenkort worden deze resultaten en het sectorplan bij het ministerie SZW ingediend.

sluiten