Sectorplan Uitgeverijbedrijf

Vorig artikel Volgend artikel
04-06-2014

In het Sectorplan Uitgeverijbedrijf committeren werkgevers en werknemers zich aan maatregelen om de arbeidsmarktproblemen het hoofd te bieden. Dat doen zij graag met de overheid als faciliterende cofinancieringspartner. Meer informatie over het sectorplan leest u in dit nieuwsbericht.

Het sectorplan is ingediend

Het sectorplan voor het uitgeverijbedrijf is bij de start van de zogeheten tweede (instap)tranche op 1 april 2014 door het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf bij het Agentschap SZW, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingediend. Een aantal maatregelen zal met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2013 worden aangevraagd. De totale looptijd per te cofinancieren maatregel is twee jaar.

Stand van zaken

Op dit moment vindt overleg plaats met het Agentschap SZW over een aantal vragen naar aanleiding van het ingediende sectorplan. Uiterlijk 30 mei 2014 dienden de antwoorden bij het Agentschap te worden aangeleverd, hetgeen heeft plaatsgevonden. Binnen maximaal dertien weken dient het Agentschap een besluit te hebben genomen over het al dan niet accepteren van het sectorplan. Daarna zullen de deelnemende uitgeverijen worden benaderd door het vaksecretariaat Sociale Zaken van het Nederlands Uitgeversverbond.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nader ge├»nformeerd willen worden over het sectorplan, dan kunt u terecht bij Ruud Schets, secretaris van het vaksecretariaat Sociale Zaken (r.schets@nuv.nl; 020 – 43 09 187).

sluiten