Social media cookies verantwoordelijkheid derde partij

Vorig artikel Volgend artikel
10-12-2012

Kamerlid Kees Verhoeven heeft onlangs een aantal Kamervragen gesteld over het gebruik van cookies op de websites van de NPO, waaronder het populaire Uitzending Gemist. Deze websites stellen als voorwaarde voor een bezoek aan die site dat de gebruiker akkoord gaat met plaatsing van cookies. De NPO verdedigt dit door te wijzen op de wettelijke plicht te rapporteren over bezoekerscijfers, maar de NPO verkrijgt met toestemming voor statistiekencookies tegelijkertijd toestemming voor advertentiecookies en cookies van sociale media als Facebook (via de like-knop).

Staatssecretaris Sander Dekker gaf afgelopen week antwoord op de vragen van Kamerlid Verhoeven. In zijn antwoord op een van deze vragen heeft Dekker meteen uitsluitsel gegeven over een kwestie die de OPTA met haar FAQ heeft opgeworpen, namelijk: wie moet er eigenlijk informeren en toestemming verkrijgen voor het plaatsen van cookies?

De wettekst en wetsgeschiedenis zijn daarover duidelijk: de plaatser/uitlezer van cookies is verantwoordelijk en als dat een derde partij is op een website, dan is het die derde partij. OPTA heeft daar echter in haar FAQ van gemaakt dat de eigenaar van de website ‘het eerste aanspreekpunt is’, maar omdat andere partijen in de FAQ niet of slechts zijdelings worden genoemd lijkt zij hiermee te bedoelen dat zij website-eigenaren als primair verantwoordelijken ziet.

Op de vraag van Verhoeven of het argument dat cookies nodig zijn voor het rapporteren aan OCW ook opgaat voor tracking cookies die voor hele andere doeleinden gebruikt worden, schrijft staatssecretaris Dekker echter:

'Ook worden via invoegtoepassingen van sociale media cookies geplaatst (zodat gebruikers met bijvoorbeeld hun Facebook-account kunnen reageren onder berichten). Deze (tracking)cookies worden door derden geplaatst en het gebruik van deze cookies en de daarmee gegenereerde data komt voor rekening van deze derde partijen. De NPO kiest ervoor deze invoegtoepassingen niet te blokkeren omdat dit de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede komt, bovendien is het complex dit te realiseren.'

Hieruit valt af te leiden dat de staatssecretaris van OCW de visie van het NUV deelt dat de OPTA de cookies van derden primair moet handhaven bij die derden (tenzij de informatieplicht en het toestemmingsvereiste door de website zijn overgenomen natuurlijk). Het antwoord op deze Kamervraag betreft weliswaar alleen de social media cookies, maar het zou even goed toegepast kunnen worden op cookies van andersoortige derde partijen, zoals advertentienetwerken. De vraag wie de cookiewet moet naleven, waar minister Kamp eind 2012 heeft toegezegd antwoord op te geven, heeft OCW hiermee alvast beantwoord. Hopelijk volgt Kamp dit voor de hand liggende antwoord en verwijst hij de OPTA naar de juiste normadressaat.

sluiten