Startbijeenkomst Sectorplan Uitgeverijbedrijf

Vorig artikel Volgend artikel
15-10-2014

Op 14 oktober 2014 organiseerde NUV Academy een informatiebijeenkomst over het Sectorplan Uitgeverijbedrijf, dat onlangs is goedgekeurd door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft op verzoek van de leden het initiatief genomen tot dit Sectorplan voor het uitgeverijbedrijf, dat in samenwerking met cao-partijen door het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf als hoofdaanvrager is ingediend bij SZW.

Doel van het Sectorplan is om de problemen in de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Gezamenlijk willen werkgevers en werknemers zich maximaal inspannen om bij te dragen aan een succesvolle transitie naar een toekomstbestendig uitgeverijbedrijf en aan de daartoe benodigde maatregelen voor de arbeidsmarkt in de uitgeefsector.

Tijdens de startbijeenkomst werden uitgeverijen geïnformeerd over de projectorganisatie en de uitvoeringsaspecten van het Sectorplan waarmee deelnemende uitgeverijen te maken gaan krijgen.

Inhoud

Bernard ter Haar, directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg van het ministerie van SZW, leidde de bijeenkomst in met een uitleg van de betekenis en beleidsdoelen van sectorplannen. Hij vertelde dat ‘het Sectorplan Uitgeverijbedrijf indruk heeft gemaakt op het ministerie, vanwege de concrete plannen en omdat ook zzp’ers erin zijn opgenomen. Het plan is breed van opzet en kan veel mensen helpen.’ Voorts schetste Ruud Schets van het NUV de transitie van de uitgeefsector en de betekenis van het Sectorplan Uitgeverijbedrijf voor de toekomstige inzetbaarheid van de medewerkers in de uitgeverijsector. Sander Vastbinder van GOC lichtte de doelstellingen en achtergrond van de maatregelen in het Sectorplan toe, waarna Yvonne Dankfort van de NVJ dieper inging op de scholingsplannen en competentieontwikkeling van journalisten en zzp’ers. René Winkels sprak over de praktijk van outplacement- en werk-naar-werk-trajecten bij NDC Mediagroep. Ten slotte informeerden Hans Stokebrand (NUV) en Guus Huisman (We Create) de aanwezigen over de uitvoeringsaspecten van de maatregelen voor de deelnemende bedrijven en over de projectorganisatie en -administratie.

Veelgestelde vragen

Aansluitend was er ruime gelegenheid voor discussie en vragen. Enkele voorbeelden van vragen vanuit de uitgeverijen en de antwoorden daarop:

  • Vraag: ‘Kan ook preventief subsidie worden aangevraagd (dus voordat een medewerker formeel boventallig is)?’
    Antwoord: ‘Ja, er hoeft geen sprake te zijn van een sociaal plan om subsidie te kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld scholing van medewerkers.’
  • Vraag: ‘Wordt in de eisen aan de subsidieaanvraag ook rekening gehouden met kleine uitgeverijen?’
    Antwoord: ‘Uitgangspunt is dat het subsidieproces ook voor kleine uitgeverijen administratief uitvoerbaar moet zijn, uiteraard binnen de eisen die de accountant stelt.’
  • Vraag: ‘Wanneer moeten de individuele uitgeverijen hun plannen indienen?’
    Antwoord: ‘Uitgeverijen die al kenbaar hebben gemaakt subsidie aan te willen vragen, krijgen in de komende weken de vraag om een specifiek plan aan te leveren. Andere geïnteresseerde uitgeverijen kunnen zich nog aanmelden.’

Meer informatie?

Heeft u de bijeenkomst gemist en wilt u weten wat het Sectorplan uw organisatie kan bieden? Vraag dan de hand-outs van de presentaties aan bij het vaksecretariaat Sociale Zaken van het NUV. Ook kunt u hier een kort verslag raadplegen.

Verder wordt in november 2014 een bijeenkomst voor de financieel/administratief verantwoordelijken van uitgeverijen georganiseerd. Informatie daarover volgt op korte termijn.

Cao-roadshows van NUV Academy

Op 3 oktober jl. is een akkoord bereikt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties over de invoering van de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf voor 2015. Deze nieuwe cao vervangt zes huidige uitgeefcao’s. Tijdens vier regionale roadshows worden uitgeverijen geïnformeerd over de nieuwe cao.

sluiten