Stukloonbetaling onderzocht, uitgeefsector krijgt bijzondere aandacht

Vorig artikel Volgend artikel
05-09-2014

In het ‘Actieplan aanpak van schijnconstructies’, dat in april 2013 is aangeboden aan de Tweede Kamer, werd vermeld dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de mogelijkheden zou onderzoeken om de handhaving van de Wet minimumloon effectiever te maken en om de wegen om de wettelijke bepalingen te omzeilen tegen te gaan. De vraag of of stukloon wel behouden moet blijven of misschien zelfs moet worden afgeschaft, is in dat actieplan expliciet genoemd.

Log in om deze informatie te bekijken

Dit artikel is afgeschermd en alleen zichtbaar voor specifieke leden. U kunt inloggen om te kijken of deze content voor u beschikbaar is.

Klik hier om in te loggen
sluiten