Versoepeling Gedragscode promotionele kansspelen verwacht

Vorig artikel Volgend artikel
06-07-2015

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft het NUV toegezegd de Gedragscode promotionele kansspelen te versoepelen, nadat deze eind 2014 juist werd aangescherpt, zonder dat daarvoor een dringende reden bestond. Onduidelijk is nog op welke punten het ministerie het NUV precies tegemoet zal komen. Het NUV is al vanaf de aanscherping nauw in contact met het ministerie van VenJ. Steeds hebben wij erop aangedrongen promotionele kansspelen los te koppelen van de Wet op de kansspelen, die op dit moment toch al wordt aangepast om online kansspelen te legaliseren. Het controversiële wetsvoorstel Kansspelen op afstand moet dit regelen.

Log in om deze informatie te bekijken

Dit artikel is afgeschermd en alleen zichtbaar voor specifieke leden. U kunt inloggen om te kijken of deze content voor u beschikbaar is.

Klik hier om in te loggen
sluiten